Header
 
Header dolje
   
   
Mađarska
Pečuh

Ekonomska struktura i tržište

Nakon 1990. godine agrikulturni sektor doživo je transformaciju. Djelomičnom privatizacijom državnih poljoprivrednih tvrtki i restrukturiranjem poljoprivrednog sektora privatno vlasništvo postalo je odlučujući faktor. Privatizirane su sve poljoprivredne grane: od uzgoja životnja do proizvodnje voća i povrća. Izuzetak je uzgoj grožđa i proizvodnja vina gdje već od prije privatni posjedi igraju glavnu ulogu u poboljšanju kvalitete ovih proizvoda i opskrbom tržišta.

Slijedeći strukturnu transformaciju industrijskog sektora, prerađivačka industrija imala je također značajnu ulogu. Pogotovo nakon modernizacije koja je bila odlučujući faktor. Tekstilna industrija i rudarstvo značajno su smanjili svoju proizvodnju. Smanjenje zavisnosti kod istočnih susjeda rezultiralo je poboljšanjima na polju opskrbe plinom, vodom i električnom energijom postalo je bolje i modernije.

Kako agrikulturno tržište tako i industrijsko tržište doživjelo je značajne promjene. Gubitak istočnoevropskih tržišta međutim nije nadoknađen povećanom prodajom na drugim tržištima. Kao posljedica toga većina robe ostaje na domaćem tržištu. Tercijalni sektor sredinom 1990. doživio je rast, ali je još uvijek od manje važnosti ako njegove rezultate uspoređujemo s onima iz zapadnoevropskih zemalja.

Strane tvrtke

Broja stranih tvrtki u županiji na dan 31. prosinca 1993. iznosi je 715. Te tvrtke utemeljene su s prosječnim kapitalom od 28.8 milijuna forinti. Od kojih je prosječno 20.7 milijuna stranog kapitala. Najveći broj stranih investitora je u komercijalnom sektoru. One imaju velik udio u obrađivačkoj industriji (duhan, meso i pivo) kao i u proizvodnji cementa i električne energije. Neki od najznačajnih investitora su:

British-American Tobacco (Velika Britanija) koja je kupila Pečujsku tvornicu duhana. Potom Pankl und Hoffmann (Austrija) koja je vlasnik Délhús tvornice mesnih proizvoda. Slijedi Ottakringer GmbH (Austrija) čiji kapital je u pečujskoj pivovari. Istovremeno njemačka tvrtka iz Ulma - Heidelberger Zement AG and Schwenk Zementwerke AG kupila je cementaru u Beremendu. Svi vi koji ste preko hrvatske strane Baranje išli u Mađarsku prošli ste pored nje - onaj veliki pogon s mnoštvom razno-raznih guma u dvorištu. Tu je i Nokia - Salcomp DY (Finska) koja je otvorila tvornicu monitora. Tvrtka Ruhrgas AG kupila je DDGáz Gas poduzeće za proizvodnju i distribuciju plina. Slično je učinio i Bayern Werke s poduzećem DÉDÁSZ Rt.Light and Power. A tu su još Elcoteq Network Oy (Finska) i Ensto Saloplast Oy, također iz Finske.

Tržište rada

Pečuh je središte obrazovanja u regiji, što se odražava na sliku radne snage u gradu, kao i u samoj županiji. To se također odražava na postotak kvalificiranih radnika (34,8 %) i radnika bijelih ovratnika (16,7 %) s relavitno visokom stopom nezaposlenosti od 11,6 %. Većina nezaposlenih bijelih ovratnika na početku je svojih karijera. Za nekvalificirane radnike i radnike čija struka je suficitarna, organizira se preškolovavanje te tečajevi. Takvi programi primaju profesionalnu i materijalnu pomoć županijske Gospodarske komore. Broj osoba koje govore strane jezike relativno je zadovoljavajući, s tim da na nekim sveučilišnim odjelima postoje i odjeli za veće etničke zajednice (npr. Nijemci i Hrvati). Danas se strani jezici uče na svih razinama obrazovanja - od sveučilišta, srednjih škola do osnovnih škola - i to prvenstveno engleski i njemački jezik, ali moguće je također učiti i talijanski, francuski i "hrvatsko-sprski" jezik.

Prosječna mjesečna primanja po radniku u 1995. godini bila su 36.344 forinti. U poljoprivrednom sektoru prosjek je iznosio 32.301, a u industrijskom sektoru 40.421 forinti. Dok je prosjek u obrađivačkoj industriji bio 34.622, a 49.202 forinti za zaposlene u proizvodnji i distribuciji električne energije, plina, grijanja i opskrbe vodom. Prosječna zarada u građevinskoj industriji iznosila je 36.571 forinti, a u komercijalnom sektoru samo 32.068 forinti.

Prometna infrastruktura

Županija posjeduje asfaltiranu mrežu cesta od 1.500 km. Većina cesta lokalnog značaja također je asfaltirana. Nažalost, kroz županiju ne prolazi autoput. Najgušći promet je na cestovnim pravcima Barcs-Pécs-Szekszárd-Budapest i Pécs-Dombóvár-Siófok. Na jugu županije važan je cestovni pravac Pécs-Harkány-Drávaszabolcs s mostom na međunarodnom graničnom prijelazu Drávaszabolcs. Od željezničkih pravaca najvažniji je Pécs-Dombóvar-Budapest, čija je važnost ipak nešto smanjenja opadanjem proizvodnje rudarske industrije. Taj željeznički pravac međutim i dalje je važna veza s Osijekom i Sarajevom. U putničkom prijevozu autobusni promet igra najznačajniju ulogu. On čini 100 % javnog prijevoza, a takođe je ima važnu ulogu u povezivanju okolnih mjesta s županijskih središtem. Najvažniji transportni pravac je onaj prema Budimpešti. Postoje također i direktne autobusne linije Harkány-Pécs-München-Stuttgart i Pécs-Zagreb. Riječni pravac Dunav-Majna-Rajna povezuje županiju s morima. Važna je i njegova uloga kao pravca za prijevoz brodskog tereta u Središnjoj Evropi. Za sada u postoji samo rječna luka u Mohács, a koja se planira proširiti.

Infrastruktura informacija i komunikacija

Dostupnost telefonskih linija veoma je dobra u većem dijelu županije Baranja. Kvantitativni problemi javljaju se u manjim područjima. U zadnje vrijeme vrši se modernizacija telefonskih linija u Pečuhu, Szigetváru i području uz rijeku Dravu. Širenje digitalnih i optičkih sistema rezultiralo je kvalitativnim pomacima ne samo u telefonskim komunikacijam već u modemsku prijenosu podataka. Uvedena je ISDN usluga, koja postoji u Pečuhu još od početka 1990.-ih. Svi fakulteti i istraživačke institucije imaju modemski ulaz za internet, a i poslovni sektor sve je priključeniji ovome trendu. Veći dio županije pokriven je USW mrežom koja omogućuje bežičnu komunikaciju. Očekuje se kako će te "linije", osim nekih izuzetaka, zamijeniti klasične telefonske linije u budućnosti.

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje sastoji se od 175 osnovnih škola, od kojih četiri voda Crkva, dvije mađarska vlada, a ostatak mjesne valsti. Kako bi oslikale etničku sliku županije na njenom području djeluje 58 osnovnih škola na njemačkom jeziku, kao i deset na hrvatskom jeziku. U srednjoškolskom obrazovanju postoji skoro 40 ustanova. Škole primaju novčanu pomoć od Svjetske banke, primale su novčanu pomoć i PHARE programa dok nije ukinut. Pečuh je i sveučilišni grad. Tu je sveučilište utemeljeno početkom 14. stoljeća. Danas postoje četiri nezavisne sveučilišne ustanove u gradu:

Prva je Pečujsko medicinsko sveučilište, uključujući tu i Zdravstvenu srednju školu. Druga je Janus Pannonius sveučilište, sa studijima ekonomije, politike i prava, društvenih znanosti, prirodnih znanosti te umjetnosti. U sklopu ovog sveučilišta nalazi se i, kako se to službeno zove, Inžinjerska škola Mihály Pollack. Treća sveučilišna ustanova je Glazbena škola Franz Liszt, a četvrtu čini Biskupski teološki fakultet.

Zdravstvena zaštita

U okviru zdravstvene zaštite postoji širok spektar zdarvstevnih ustanova unutar županije. Najvažnija od njih svakako jeste dobro opremljena klinika Medicinskog sveučilišta. Bolnice kojima rukovode lokalne vlasti također imaju značajnu ulogu u zdravstvenoj njezi stanovništva. Postoje i specijalizirane ustanove poput Teraputske bolnice u Harkányu i Vojne bolnice. Smanjivanje dotoka financijskih sredstava uzrokovalo je to da su zdravstvene ustanove lošije opremljene, a u nekim zgradama zdravstveno je stanje graničini s katastrofičnim. U komercijalnom baziranom zdravstvenom sektoru trenutno postoji oko 240 liječnika.

Prirezi

Županija Baranja ima 302 općine od kojih je 186 uvelo prireze. Prirezi se uglavnom uvode na stečenu imovinu i komunalne djelatnosti. Postoje i tzv. industrijski prirezi koje je uvelo 67 općina. U oba slučaja visina prireza razlikuje se od općine do općine. No, u svakoj općini postoji uredba kojom se za novootvorenu tvrtku, bez obzira tko ju otvorio i čime se ona bavila, daju porezne olakšice.

Površina i stanovništvo županije

Površina županije je 4487.44 km2, a prema podacima iz siječnja 1997. godine u županiji je živjelo 412.005 ljudi u 302 naselja.

Stanovništvo po gradovima:

Pécs 163.367
Komló 28.368
Mohács 20.063
Pécsvárad 4038
Sásd 3695
Siklós 10.668
Szigetvár 11.406

Znameniti ljudi Pečuha i županije

Povijesne ličnosti koje su rođene ili su živjele u Pečuju i Baranji imale su važne uloge u povijesti ne samo ovoga kraja već većeg dijela nacije. Sebastian Tinódi Lantos, glazbeni kroničar iz perioda turske okupacije rođen je blizu Szigetvára (Sigeetvara) 1510. godine. Humanistički povjesničar, školovan u Padovi, Miklós Istvánffy (1538. - 1615.) rođen je u mjestu Kisasszonyfa (Kišosonjfa) i borio se uz Nikolu Zrinskog kod Sigeta. Péter Pázmány objavio je povijest Mađarske u 34 toma u Kölnu.

Otac Ignatius Martinovics (tj. Ignjac Martinović), rođen je u mjestu Szászvár i radio je za mađarski jakobinski pokret. Nagypeterd je mjesto rođenja luteranskog biskupa Sándora Baksaya (1832. - 1925.), člana Akademije znanosti i prevoditelja Homerovih djela, a napisao je i mnoga važna književna djela. Sándor Dárday (1842. - 1876.), osnivač je Biletna pravnih znanosti rođen je u također u Baranji.

Baborc je mejsto rođenja Ferenca Schwartzera (1818. - 1889.), jednog od mađarskih pionira na području abnormalne psihologije. Filozof i dobitnik nagrade Kossuth Lajos jeste Lajos Fülep, luteranski klerik iz Zengővárkonya. Prije 1. sv. rata održao je čuvena predavanja o Danteu na Elizabetanskom sveučilištu. Klasični filolog i povjesničar Károly Kerényi također je radio na navedenom sveučilištu jedno kratko vrijeme.

Značajna figura u glazbenom životu Pečuha bio je flautist Propse Amtman (1809. - 1854.), baš kao i József Angster (1834. - 1918.), utemeljitelj tvornice orgulja čiji se utjecaj protezao i izvan granica regije. U stvaranju mađarske industrije obrta veliku je ulogu imao Vilmos Zsolnay (1828. - 1900.). Pečuh je također i mjesto rođenja (1908.) Victora Vasarelya (mađ. Győző Vásárhelyi), svjetski čuvenog apstraktnog slikara. Njegove radove možete vidjeti u pečujskom muzeju.

Generacije doktora na Medicinskom sveučilištu obrazovali su: Elemér Scipiades, Béla Entz, Kálmán Lissák, János Szentágothay i József Romhányi. Ugledni apstraktni slikar Ferenc Martyn vratio se u Pečuh iz Pariza 1941. godine, a njegova djela mogu se vidjeti u gradskom muzeju. Pisac i pjesnik Sándor Weöres započeo je svoju karijeru u Pečuhu, a dobitnik Kossuthove nagrade Győző Csorba živio je cijeli svoj život u Pečuhu. Šezdesetih godina 20. stoljeća Imre Eck utemeljio je Pečujski balet, unoseći tim činom revoluciju u moderni mađarski balet.

   
   
   
Početna stranica Preporučeni browser: IE 5.0
Optimalna rezolucija: 1024 x 768
Mail: igor@sf.hr