Home
Up
Zemlje članice
Pozitivan avis!
Povijest EU
Europa za mlade
English
Kutak za posjetitelje
O nama
Europski dan jezika

 

 

           obrazovanje u RH |

Srednje škole u Osijeku:
bulletELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
bulletSTROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK
bulletI. GIMNAZIJA OSIJEK
bulletII. GIMNAZIJA OSIJEK
bulletIII. GIMNAZIJA OSIJEK
bulletMEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK
bulletPOLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK
bulletGRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK
bulletTEHNOLOŠKA ŠKOLA "RUĐER BOŠKOVIĆ" OSIJEK
bulletEKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK
bulletUGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK
bulletOBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK
bulletTRGOVAČKA ŠKOLA OSIJEK
bulletŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK
bulletŠKOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE "VINKO BEK" OSIJEK
bulletUČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK
bulletSREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK
bulletGLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK
bulletISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA OSIJEK
bulletPRVA PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA "GAUDEAMUS" OSIJEK
bulletPROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH OSIJEK

Početna | Povijest EU |Europa za mlade | Školstvo u RH | Školstvo u UK | Školstvo u Švedskoj |

Popis: Osnovne škole | Srednje škole| Sveučilišta

Primjedbe, pohvale ili pitanja šaljite na: