"RAKONTOJ  SUB  LA  LITO"  -   ANTOANETA KLOBUČAR  -  KROATIO

INFANLIBRO DE LA JARO 2004

19 rakontoj por "bonan nokton" por infanoj inter 3 kaj 13 jaroj (kaj por iliaj patrinoj)

eldonis: Esperanto-societo "Liberiga Stelo" Osijek, Kroatio
presis: Grafika, Osijek, Kroatio, 2003.
120 paĝoj, A5, koloraj kovrilpaĝoj

*  *  *
temas pri bestoj, kaj iliaj idoj,  
sed ili parolas kaj kondutas kiel homaj infanoj
ĉiuj rakontoj estas ilustritaj kolore
rakontoj amuzaj kaj edukaj

ilustris preskaŭ plene la filino Ana (12-jara)

 

Enhavo kaj kelkaj ilustraĵoj
ilustrita kovrilo kroatlingva
(similas al la esperanta eldono)

Elektita rakonto:
 "Rinjo kaj Ranjo"

partoj de aliaj rakontoj

prezo: 10 eŭroj 
(tio inkluzivas sendokostojn
 por presaĵo/simpla poŝto)

pagebla al UEA-konto:
dakl-o
de la tradukinto
Davor Klobuĉar
 davor.klobucar@ht.hr
 

LA ĈEFA PAĜO DE LA AUXTORINO


LA PREMIO INFANLIBRO DE LA JARO

ANEKDOTO KUN PERSA TRADUKO